Pavyzdžiai

UŽUOJAUTOS PAVYZDŽIAI

Nuoširdžiai užjaučiame V………. N………. dėl tėvelio mirties, linkime dvasios tvirtybės šią netikėtos ir sunkios netekties valandą. Namo kaimynai Dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame klubo „Mozaika“ pirmininkę N… D… ir jos artimuosius. Klubo nariai Per auksinį rudens lapų šnaresį išėjo amžinybėn D…….. B………. Nuoširdžiai užjaučiame jos gimines ir kitus artimuosius. Mokolų pagrindinės mokyklos kolektyvas Užuojauta […]

UŽUOJAUTOS PAVYZDŽIAI Read More »

PADĖKOS PAVYZDŽIAI

Nuoširdus ačiū giminėms, kaimynams, buvusiems bendradarbiams ir visiems pažįstamiems, pagerbusiems velionį savo apsilankymu ir gėlėmis, ištarusiems paguodžiantį žodį, laidojant mylimą vyrą ir tėvelį ………………. Žmona ir vaikai su šeimomis Nuoširdžiai dėkojame UAB „Švara“ administracijai, Želsvos pagrindinės mokyklos kolektyvui, Baraginės kaimo bendruomenei, draugams ir bendradarbiams, padėjusiems palaidoti mylimą mamą ……………. Dukra su šeima Nuoširdų ačiū tariame

PADĖKOS PAVYZDŽIAI Read More »