UŽUOJAUTOS PAVYZDŽIAI

Nuoširdžiai užjaučiame V………. N………. dėl tėvelio mirties, linkime dvasios tvirtybės šią netikėtos ir sunkios netekties valandą.
Namo kaimynai

Dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame klubo „Mozaika“ pirmininkę N… D… ir jos artimuosius.
Klubo nariai

Per auksinį rudens lapų šnaresį išėjo amžinybėn D…….. B………. Nuoširdžiai užjaučiame jos gimines ir kitus artimuosius.
Mokolų pagrindinės mokyklos kolektyvas
Užuojauta su posmeliu

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės ima ir palieka,
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
Ir atminty gyvi išlieka…
Skaudžią netekties valandą, tragiškai mirus G………. S……….., jos šeimą ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia Puskelnių kaimo bendruomenė.

Jūs likote tarsi kažko netekę,
O juk tiesa – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę,
Ir atsitieskite skausme.
Nuoširdžiausius užuojautos žodžius, mirus mylimai Mamytei, tariame kolegei A……. B………
Bendradarbiai

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
Dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai: „Esu – mes esam“,
O aidas atkartojo „Kaip trumpai“…
Mirus mylimai žmonai, nuoširdžiausiai užjaučiame B…….. R…….. ir jo šeimą.
UAB…….. kolektyvas